اساتید ما در آموزشگاه موسیقی آوای مهربانی

اساتید

تار و سه تار

آواز و سنتور

محمد ابراهیم ذوالقدر

آواز

پیانو و سلفژ کلاسیک

عطیه صالحی

دف و تنبک

کمانچه، ویولن، قیچک، ویلنسل

shafiei

مظفر شفیعی

آواز

سید ساسان خاموشی

تنبور

داریوش محمدخانی

عکاس، استاد دانشگاه

سبد خرید
اسکرول به بالا