با حضور هنرمندان بنام و مطرح موسیقی ایران

پیانو کلاسیک

علی لواسانی

آواز سنتی و ایرانی (بانوان)

عاصمه فندرسکی | سولماز بدری

پیانو و سلفژ کلاسیک

علی لواسانی

گیتار

محمدعلی داودپور

تئوری موسیقی ایرانی

سلمان سالک

کمانچه و ویولن

یوسف آبی

تار و سه‌تار

سلمان سالک

آواز سنتی و ایرانی

مظفر شفیعی

tombak
دف و تنبک

مجید علیزاده | عادل بقا دوست

سنتور

سولماز بدری

اساتید ما

تار و سه تار

آواز و سنتور

shafiei

مظفر شفیعی

آواز

محمد ابراهیم ذوالقدر

محمد ابراهیم ذوالقدر

آواز

محمدعلی داودپور

گیتار

mohammadkhani

داریوش محمدخانی

عکاس، استاد دانشگاه

lavasani

علی لواسانی

پیانو و سلفژ کلاسیک

خواننده طراح نقاش مدرس آواز

صداسازی و آواز

کمانچه، ویولن

مدرس ویلن کلاسیک

آموزش موسیقی به کودکان