موسسه‌ی فرهنگی هنری آوای مهربانی

موسیقی ایرانی

پژوهش موسیقی ایرانی

در عرصه‌ی پژوهش موسیقی ایرانی محور فعالیت‌های «آوای مهربانی» بر دو پایه استوار است

ادامه مطلب

آهنگسازی و تنظیم موسیقی ایرانی

از فعالیت‌های «آوای مهربانی»، آهنگسازی و تنظیم موسیقی ایرانی با تمرکز بر فرم تصنیف می‌‌باشد.

ادامه مطلب

لوگوی صوتی

از خدمات آوای مهربانی تولید لوگو صوتی برای شرکت‌ها و برندهای ملی در سطح کشور می‌باشد.

ادامه مطلب