مدرس موسیقی کودک در آموزشگاه موسیقی آوای مهربانی.

 

سوابق تحصیلی

  • فارق‌التحصیل از کنسرواتوار موسیقی تهران
  • دارای مدرک بین المللی از کنسرواتوار موسیقی تهران
  • دارای مدرک تاثیر موسیقی بر روی کودکان
  • دارای مدرک موسیقی درمانی
  • دارای مدرک آموزش موسیقی ویژه سنین صفر تا دوسال
  • دارای مدرک آموزش موسیقی ویژه سنین ۲ تا ۴ سال
  • دارای مدرک آموزش موسیقی ویژه سنین ۴ تا ۷ سال
  • دارای مدرک آموزش موسیقی مادر و کودک

کلاس استاد کیمیا خوانساری در آموزشگاه آوای مهربانی: