مدرس ویولن و کمانچه در آموزشگاه موسیقی آوای مهربانی.

یوسف آبی


یوسف آبی در سال ۱۳۶۲ در تبریز متولد شد. یادگیری ویولن را از سال ۱۳۷۸ نزد آقای سالار محبوبیان آغاز کرد و پس از حدود پنج سال در ادامه راه از محضر اساتیدی چون اســتاد مــســـعــود حســنــخانی، دکتر ستاره بهشتی، آقای شـــمــیــم مــوحــد، خانم مــانــا کـــاشـــیـــان دوره آموزش های حرفه ای را گذراندند و از کلاس استاد داوود گنجه ای برای ساز کمانچه بهره برده است. 

 در زمینه تئوری موسیقی نزد استاد سلمان سالک رفته و همچنین در رشته ادبیات فارسی نیز دوره ای از محضر استاد مریم میرمطهری بهره برده اند.

سوابق اجرایی و کاری یوسف آبی

نـــوازنـــدگی و سرپرستی ارکستر ملی نوای مهر و اجرای چندین کـــنـــســرت با این ارکستر ، نوازندگی ویلن در ارکستر کــیـــش مــهر، ارکستر آهـنگ، گروه نـوای کهن (کمانچه)، عضو ارکستر وزیری و مایستر ویلن دوم بسرپرستی استاد کیوان ساکت و اجراهای متعدد با این ارکستر بخوانندگی سالار عقیلی، وحید تاج، رضا فلاحی(خواننده موسیقی محلی مازندران)، کنسرت های متعدد با استاد علیرضا افتخاری در شهرهای عسلویه تهران و…

شرکت در جشنواره موسیقی فجر در شهرهای تهران و کرج، عضو ارکستر گلهای هامون و اجراهای متعدد در شهرهای مختلف با این ارکستر، تنطیم و انتشار ویدیوهایی با ارکستر نوجوانان نوای مهر توسط شاگردان ایشان و همچنین اجراهای متعدد زنده در سیمای تهران و البرز بسرپرستی ایشان ، عضو خانه موسیقی ایران و صندوق هنرمندان ، مسئول نت نگاری و تنظیم قطعات برای ویلن در سایت آبی ویلن در قسمت نُتکده

کلاس استاد یوسف آبی در آموزشگاه آوای مهربانی: