مدرس و نوازنده دف در آموزشگاه موسیقی آوای مهربانی.

عادل بقادوست از سال ۱۳۸۰ قدم در این راه نهاده و به مدت ۴ سال از محضر اساتید بیژن زمان پیرا، صابر کاکاوند و مهدی رضایی بهره مند گشته. از سال ۸۴ تا به اکنون در محضر جناب استاد بزرگ رامین رحیمی بوده.